Lewandowska Maria

Miejsce wykonywania praktyki:
Ulica: Wojska Polskiego 33/5
Kod pocztowy: 10-229
Miasto: Olsztyn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~